Na czym polega badanie gleby?

Badania gleby są bardzo ważne z punktu widzenia upraw rolnych. Na podstawie szczegółowych analiz można dowiedzieć się, jakimi właściwościami wyróżnia się gleba, w jakiej jest kondycji i jakie wykazuje potrzeby. Dostarczają one szeregu informacji, które są bardzo przydatne podczas planowania racjonalnego nawożenia.

 

ziemia w rękuPobieranie próbek do analizy

Pobieranie próbek gleby do badań nie jest trudne, ale warto pamiętać o kilku zasadniczych kwestiach. Przede wszystkim najpierw należy przygotować kserokopie wyrysów geodezyjnych lub wykonać szkic pól, z których analizowana jest gleba, uwzględniając przy tym otoczenie — drogi, zabudowania, grunty sąsiadów itd. Na polach należy wyznaczyć powierzchnie uprawianych roślin, wyróżniając przy tym poszczególne gatunki.

Próbka ogólna reprezentuje obszar nie większy niż 4 ha użytku rolnego o podobnych warunkach przyrodniczych i agrotechnicznych. W przypadku podstawowej analizy, obejmującej fosfor, potas, magnez, pH gleby, niezbędne jest pobranie ok. 0,5 kg gleby. W praktyce zwykle istnieje konieczność pobrania ok. 20 próbek pojedynczych (pierwotnych) z obszaru 4 ha w przypadku gleb ornych mineralnych lub do 40 próbek z gleb organicznych i trwałych użytków rolnych.

Glebę najlepiej pobierać z zastosowaniem specjalnego przyrządu, czyli laski Egnera (niekiedy można ją wypożyczyć w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych), ewentualnie przydatny będzie zwykły szpadel. Na gruntach ornych próbki pobieramy z warstwy 0-20 cm, a na użytkach zielonych trzeba najpierw usunąć warstwę 0-5 cm, a następnie pobrać próbkę z głębokości ok. 15 cm.

Szczegółowe informacje na temat pobierania próbek gleby znajdują się na stronach internetowych Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych.

 

Jakich informacji dostarczają badania gleby?

Nawet podstawowe badania gleby mogą dostarczyć szeregu cennych informacji, które będą bardzo przydatne podczas nawożenia. Są one bardzo ważne zarówno przy stosowaniu nawozów wieloskładnikowych, jak i wapniowych. W ten sposób poznamy m.in. zawartość fosforu, potasu, magnezu i pH gleby na danym polu uprawnym. Oprócz tego warto też rozszerzyć badanie o analizę azotu N mineralnego, a także deficytowej siarki oraz próchnicy. Badania można rozszerzyć o miedź, mangan, cynk, żelazo, a także bor, mangan, czy próchnicę.

Badania gleby to niewielka inwestycja, a może znacząco przyczynić się do doboru optymalnego nawożenia, zgodnego z potrzebami nie tylko roślin, ale i podłoża, na którym będą się rozwijać.