Jak uzyskać dofinansowanie do wapniowania?

Wapnowanie to jeden z zabiegów stosowanych w rolnictwie, który ma na celu poprawienie żyzności gleby o kwaśnym odczynie. Dzieje się tak, gdyż wapń to jeden ze składników pokarmowych zwiększających przyswajalność minerałów i umożliwiających roślinom prawidłowy wzrost. W ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” istnieje możliwość uzyskania dotacji na przeprowadzenie tego zabiegu. Komu przysługuje dofinansowanie oraz w jaki sposób można je uzyskać?

 

wapniowanieWarunki wymagane do uzyskania dotacji

Pierwszym warunkiem, który należy spełnić podczas ubiegania się o dofinansowanie do wapnowania jest kryterium powierzchni. Wielkość powierzchni gospodarstwa rolnego nie może przekraczać 75 ha. Ponadto posiadacze użytków rolnych powinni przeprowadzić badania gleby w zakresie pH, aby dowiedzieć się, jakie są zalecenia dotyczące potrzeb wapnowania. Aby zostać beneficjentem programu dotacyjnego na wapnowanie należy posiadać pole o pH gleby niższym lub równym 5,5. Uzyskanie dofinansowania wiąże się z możliwością zakupu wapna nawozowego oraz środka wapnującego. Nie obejmuje ono jednak kosztów transportu oraz kosztu rozsiewu nawozów wapniowych. Dofinansowanie do wapnowania można uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki ewidencyjnej.

 

Procedura składania wniosków

Jeśli posiadacz działki użytkowej spełnia wyżej wymienione warunki, może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania do wapnowania w Wojewódzkiej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Aplikacja powinna być opatrzona odpowiednim wnioskiem wypełnionym w wersji elektronicznej. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie. Prawidłowo wypełniony i zweryfikowany wniosek należy wydrukować, podpisać oraz przygotować wymagane załączniki: Opinię Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSChR) o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO; oryginały faktur za wapno nawozowe lub środki wapnujące wraz z potwierdzeniem zapłaty; Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR; wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie; Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach programu. Wszystkie dokumenty należy złożyć w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Okres kwalifikowalności kosztów na wapnowanie to czas od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r.

Uzyskanie dofinansowania do wapnowania dla wielu posiadaczy działek użytkowych może wydawać się zbyt skomplikowane. W przypadku jakichkolwiek trudności z pomocą przychodzi nasza firma. Zajmujemy się nie tylko samą sprzedażą, ale również bezpłatnym doradztwem i obsługą klienta. Z chęcią pomożemy więc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie do wapnowania i zadbamy, aby każdy klient spełniający warunki otrzymał przysługującą mu dotację.